(+34) 934 146 204

Àrees de pràctica

  Mercantil

L’Àrea de Dret Mercantil d’Anglès & Buxeda assessora als nostres clients en els aspectes jurídic-legals que formen part del seu dia a dia empresarial, així com en totes les operacions extraordinàries relacionades amb l’empresa i amb les persones que la dirigeixen i/o gestionen, amb independència que unes i altres estiguin vinculades al mercat nacional o internacional.

L’Àrea de Dret Mercantil té com a objectiu proporcionar als nostres clients els recursos tècnic-legals que els permeti mantenir la seva activitat empresarial dins del marc jurídic de la normativa que els hi és d’aplicació, així com assolir els seus objectius obligacionals d’acord amb les expectatives generades. Per tant, adaptem els nostres serveis a les necessitats de cada client, cobrint els aspectes legals ordinaris i els específics segons el seu àmbit, sector i territori d’actuació.

Mercantil
Mercantil

L’assessorament, per tant, versa en dos àmbits generals: la contractació mercantil i els acords societaris i para-socials.

És habitual que en les relacions entre parts existeixi una diversitat de matèries de diferent naturalesa jurídica i, per tant, exigeix la interacció entre l’assessorament de les diverses especialitats del Dret i, en aquest sentit, l’Àrea de Dret Mercantil no és una excepció, essent més que habitual la interacció d’aquest departament amb altres àrees del despatx, i una constant la col·laboració amb l’Àrea de Dret Processal, per raó del fons de l’assumpte, així com amb l’Àrea de Reestructuracions, per raó de l’especialitat o naturalesa de la matèria o negoci jurídic sobre el que s’hagi de resoldre l’assumpte.

De la mateixa manera, l’Àrea de Dret Mercantil compte amb el suport i la col·laboració de l’Àrea de Dret Fiscal d’Anglès & Buxeda, amb qui analitza la viabilitat i idoneïtat de qualsevol proposta d’acord amb la pressió fiscal imperativa aplicada al cas i en cada moment.

CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

 L’Àrea de Dret Mercantil ofereix assessorament als nostres clients en la preparació, negociació i formalització de tot tipus d’Acords i Contractes sotmesos a Dret Privat i d’àmbit mercantil, tant en operacions amb transcendència y efectes nacionals com internacionals.

Disposem de gran experiència en el sector industrial i empresarial espanyol, la qual transmetem als nostres clients en les operacions vinculades a la contractació comercial, entre las que destaquen:  els Contractes d’Agència, Distribució o Concessió, Franquícia i Intermediació; el Acords de Transferència de de coneixement (Know-How) i/o Tecnologies; els Contractes de Compravenda de Béns, Actius i/o de Prestació de Serveis; i els Contractes de Transport i de Logística.

Els vincles d’Anglès & Buxeda amb el sector bancari, en el qual es treball des dels inicis del Despatx, ens permet assessorar als nostres clients, des d’una posició privilegiada, en relació a les seves operacions de naturalesa financera, particularment en la contractació de Préstecs, Crèdits en totes les seves variants i modalitats (pòlisses de crèdit, crèdits documentaris, crèdits sindicats, etc.), contractes de cobertura de risc (swaps) i altres garanties bancaries, línies de descompte, factoring, confirming, y contractes d’arrendament financer(Leasing) i d’arrendament de béns del negoci (Renting), Warrants, etc.

Tanmateix, aconsellem als nostres clients en aquelles operacions que requereixen la consecució d’Acords Estratègics, Acords de No Agressió i Stand Still Agreements, i Acords de Confidencialitat o de No Divulgació.

 Anglès & Buxeda no ha és aliè a l’evolució del mercat ni als importants canvis en la comercialització dels productes i/o serveis de las empreses nacionals i internacionals i per això la firma s’ha assegurat, particularment, de mantenir-se actualitzada per proporcionar cobertura legal als clients en la seva transició a l’ús dels nous canals de distribució i promoció del seus productes i/o serveis. Particularment, assessorem als nostres clients en les operacions de comercialització i promoció de productes i/o serveis mitjançant l’ús de les noves tecnologies (contractació electrònica, contractació a distancia, adequació a la normativa de protecció de dades;  en las operacions en el mercat exterior, producte la nova orientació del seu target, així com en les seves operacions de màrqueting y publicitat (contractes publicitaris, de sponsoring, de representació, de mànager, d’imatge, etc.), aspectes cada vegada més valorats per les empreses.

Entre les operacions de naturalesa civil, assessorem als nostres clients en la contractació especialitzada en el marco de las operacions immobiliàries, entre les quals es troben la transmissió d immobles, els contractes de promoció i construcció de habitatges i locals comercials,  contractes d’arres en les seves diverses variants, etc. I en aquest àmbit, també, negociem i configurem la constitució de tot tipus de garanties reals y personals como Penyores, Hipoteques i Avales de tot tipus.

 

Contacte

Avinguda Diagonal, 534
08006 Barcelona
(+34) 934 146 204

Segueix-nos a