(+34) 934 146 204

Àrees de pràctica

  Fiscal

El departament Fiscal d’ANGLÈS & BUXEDA, ofereix serveis d’assessorament en matèria tributària nacional i internacional a  empreses espanyoles i estrangeres, aportant la seva capacitat i àmplia experiència en donar solucions pràctiques i  eficaces a les necessitats dels nostres clients

Els professionals que componen el departament compten amb una àmplia formació jurídica i econòmica, i presten el seu assessorament en les següents àrees d’actuació:

Fiscal
Societari
 • Assessorament fiscal permanent a empreses, grups nacionals i internacional
 • Assessorament en la repercussió tributària en contractes civils, mercantils i administratius
 • Assessorament en processos de reestructuració empresarial, fusions i adquisicions
 • Planificació fiscal de grups de societats
 • Assessorament en processos de reinversió
 • Assessorament a entitats sense finalitat lucrativa
 • Preus de transferència i Due Diligence fiscals
Internacional
 • Assessorament i planificació de transaccions i estructures internacionals
 • Operacions de Joint Ventures
 • Planificació fiscal de la repatriació de capitals i processos de desinversió
 • Assessorament en la tributació a directius expatriats i impatriats
Àrees d’especialitzacióDret Comptable

 • Assessorament en l’aplicació de la normativa comptable (Pla General de Comptabilitat i normativa sectorial)
 • Repercussions fiscals per l’aplicació de la normativa comptable
Empreses Immobiliàries
 • Assessorament i planificació fiscal en relació a la constitució, gestió i manteniment d’empreses dedicades a la promoció o gestió d’actius immobiliaris
Productes financers i actuarials
 • Assessorament sobre la fiscalitat dels diferents productes financers i d’assegurances en la planificació de la inversió de l’estalvi i en el finançament a través de capitals aliens

Contacte

Avinguda Diagonal, 534
08006 Barcelona
(+34) 934 146 204

Segueix-nos a